סיפורים נוספים:


 
המספר בטיול באיזור יד קנדי בירושלים

זכריה פרס