סיפורים נוספים:


 

עמוד הבית » סיפורים » השפה העברית

השפה העברית

בתיקייה זו נרכז סיפורים ומחשבות הקשורים לשפה העברית. ניגע ככל שנוכל ברבדים של השפה ותפתחותה דרך לשונו של המספר. נשתדל להביא דוגמאות של אותו סיפור כפי שבא לידי ביטוי בעברית בתקופות שונות בחייה של השפה.
נשתדל לדלג בסיפורים מלשון התנ"ך, ללשונם של היוצרים לאורך הדורות דרך חכמי ספרד ודורו של ביאליק עד העברית המתחדשת של ימינו מהצ'יזבט ללשונם של גיבורי 'האח הגדול' בטלבזיה.
 
|