סיפורים נוספים:


 
מקלט רדיו מנורות

עמוד הבית » האזנה » האזנה לשירה וקטעי פרוזה.

האזנה לשירה וקטעי פרוזה.

בתיקייה זו נשלב קריאת שירה. הקריאה תבוצע הן על ידי הכותבים עצמם או על ידי אחרים. המטרה היא לקרב את השירה לאוזני הגולשים ולעודד כתיבה ושיחת קבצי קול מתאימים למדור זה.
אנו משלבים קטעי שירה מהמקורות, מכתבים עתיקים ומהשירה העכשווית. כל זה על פי רוח האתר שעיקרו הוא אתר לסיפורים. מה לעשות ולעיתים קרובות שיר מספר סיפור.
 
|