סמל אגד

עמוד הבית » סיפורים » פינת הזכרונות » תיקיית הסיפורים של יורם רייזברג

תיקיית הסיפורים של יורם רייזברג

בתיקייה זו נרכז את סיפוריו של המתעד והרושם יורם רייזברג. מאחר ונצטבר באתר הסיפורים שלנו חומר רב בעל ערך נוסטלגי עבור המספר ותיעודי עבורנו החלטנו ליצור תיקיית סיפורים מיוחדת זו.
 
זכרונות משנות החמישיםהמספר והרושם יורם ריזברג מביא בפנינו תמונות ילדות מזכרונותיו בשנות החמישים באיזור נס ציונה. הסיפורים והבזקי הזכרון משקפים הווי חיים של דור שלם בשנים הראשונות להקמת המדינה. המספר מציין כי זכרונות ילדות...
 
הצלת ספר התורה מרובנוהמספר והרושם יורם רייזנברג מביא בפנינו את סיפורו המופלא של ספר התורה מבית הכנסת אוהל משה ששרד מהעיירה רובנו. הסיפור נכתב לעבודת חט' השחר כתה ז שורשים במסגרת הנושא 'חפץ שעובר במשפחה מדור לדור' נכתב ל...
 
עששית הנפט מהעיירה היהודית שלנוהמספר והרושם יורם רייזברג מביא בפנינו הפעם סיפורו של חפץ. עששית הנפט חוזרת לחיים בסיפורו. זהו סיפורה של עששית הנפט מהעיירה סטרוז'נב ליד קוריץ שבחבל פולין.
 
זכרונות ליל פסח בבית אבאהמספר והמתעד יורם רייזברג מביא זכרונות ילדות מההכנות לחג הפסח ומליל הסדר בבית אבא.
 
מראשוני התחבורה בארץהרושם והמתעד יורם רייזברג מביא מזכרונותיו האישיים על דמותו של אבא כנהג בשנים הראשונות לקום המדינה. אנו לומדים על שיירות העולים, על המשוריינים לירושלים ועל הווי החיים של נהג אוטובוס באותן שנים. ניכר שה...


הצג את כל 10 הסיפורים