סיפורים נוספים:


 

עמוד הבית » סיפורים » סיפורי הומור

סיפורי הומור

בתיקייה זו יש כבר סיפורי הומור ישראלים לצד סיפורי הומור מעדות שונות כפי שנשלחים מפעם לפעם לאתר על ידי הרושמים המסורים.
אנו משתדלים להביא את הסיפורים כמות שהם, תוך שאיפה לשמור על לשון המחבר, לעיתים על חשבון פגיעה בניסוח ובתחביר העברי. כי נלקחת בחשבון שפת הסיפור המדוברת ולא הלשון הנקייה הערוכה לכתב.

נצרף כאן קישורים לסיפורי הומור נוספים המשובצים בתיקיות שונות באתר.

לסיפור: יום כיפורים בח' בתמוז.

לסיפור: עורך הדין והתיירת.
 
|