סיפורים נוספים:


 

עמוד הבית » סיפורים » מספרים באתר » שחרזדה הוא הכינוי של רושמת, מתעדת ומספרת מצטיינת באתר.

שחרזדה הוא הכינוי של רושמת, מתעדת ומספרת מצטיינת באתר.

במשך הזמן הולך ומצטבר אוסף סיפורים מרשים של המספרת שחרזדה. מצאנו לנכון לרכז את הסיפורים תחת שם המספרת ועל פי שמות הסיפורים ניתן להגיע למדורים בהם מפוזרים הסיפורים. ראינו דרך זו כנוחה עבור הגולש המתעניין באוסף סיפורים של מספר בודד.