סיפורים נוספים:


 

עמוד הבית » סיפורים » סרטונים

סרטונים

בתיקייה זו נרכז סרטונים קצרים מתחומים שונים. הסרטונים יביאו סיפורים והתייחסות לתחנות שונות בחיינו. מטבע הדברים לא נחפש את המכנה המשותף, אלא נביא כל סרטון כסיפור בתמונות על פי דרכו.
 
|