סיפורים נוספים:


עמוד הבית » קהילות מספרי סיפורים » הסדנה האינטרנטית

הסדנה האינטרנטית

בתיקייה זו נרכז את הסיפורים והתגובות המיוחדות לסדנת הסיפורים האינטרנטית. למעשה תיקייה זו משרתת את שיעורי הסדנה ובה ירוכזו מערכי השיעור אשר ישולבו בלימודי הסדנה וכן הסיפורים שישלחו על ידי משתתפי הסדנה.
 
האינטרנט כמספר העממי בעת החדשהאנו מביאים כתבה ראשונה בסדרת כתבות אשר תעסוק בהשפעת המחשב על מסורת הסיפור העממי בחברה האנושית כותב הסדרה הוא יהודה עצבה, מנהל אתר הסיפורים ובעל תואר מוסמך של האוניברסיטה העברית בתחום מחקר השוואתי.
 
התיעודבמאמר קצר זה נתייחס לנקודות החשובות המעוגנות במעשה התיעודי של הסיפור. יכולת לספר סיפור, יכולת ההקשבה ויכולת הדיבוב. אלה הם התחומים המוזכרים במאמר.
 
תסכיתי הרדיותסכיתי הרדיו ריתקו מאזינים רבים. ימי הרדיו זכורים לטוב לרבים מאיתנו, תסכיתי קול ישראל לנוער, תסכיתי המתח ואפילו הצגות תיאטרון שעלו במסגרת תכנית שנקראה 'המסך עולה'. אנו משלבים כאן את תסכיתי הרדיו ככמרכ...
 
שאלה לדיון: מהו סיפור?למשתתפי הסדנה האינטרנטית ולגולשים שלום רב. הננו מעלים כאן שאלה חשובה לדיון: מהו סיפור? ומבקשים התייחסותכם.
 
השתלמות אישית ומקצועיתלמשתתפי ומשתתפות הסדנה שלום רב. לאחר המפגש האישי קרו אצלנו התרחשויות לא מעטות. אנו בשלב של כניסה והבנה לעולם האינטרנטי בשילוב התמקצעות אישית וקבוצתית בעולם הסיפור. אכן רוח הדברים היא יוזמות והצעות מכי...
 
לוח הודעות לעדכוןבתיקייה זו נביא מפעם לפעם הודעות ועידכונים למשתתפי הסדנה. כן נשמח לשלב את כל ההודעות שתרצו להעביר לכולם. אנא ראו בלוח מודעות זה במה להעברת רעיונות ומידע לכולם. ניתן לשלב גם תמונות וסרטים קצרים. שלחו א...
 
סיפורי הסדנה האינטרנטיתבתיקייה זו נביא את כל הסיפורים של משתתפי הסדנה האינטרנטית. לכן תיקייה זו פתוחה לכל משתתף להביא בצורה תמציתית את נקודת מבטו לעולם הסיפור. ניתן לשלוח כתבות ומאמרים בנושא.


הצג את כל 21 הסיפורים

 
|