סיפורים נוספים:


המספר והרושם חיים מזר

עמוד הבית » סיפורים » תחום כתיבה ומחקר » תיקיית חיים מזר

תיקיית חיים מזר

בתיקייה זו נביא את סיפוריו וכתיבתו של חיים מזר שהוא בין שאר עיסוקיו הרבים עורך לשוני של ספרות טכנית וכעורך של ספרות אקדמית.
קובץ מס' 45הפעם אנו מביאים קובץ סיפורים שנכתב בתקופת החלמתו של המספר חיים מזר. נאחל לו בריאות והצלחה רבה בהמשך דרכו.
תיאטרוןהמספ, והמשורר חיים מזר מביא בפנינו את שירו המיוחד והמתומצת 'תיאטרון' המקפל בתוכו את תיאטרון חיינו.
מקבץ שאלות ותשובותהסופר והמתעד חיים מזר מציין בפנינו כי כתב  השבוע  את המקבץ במכה אחת. מכיון שהן מתמקדות בעיקר במקרא קרא להן מקבץ שו"ת - שאלות  ותשובות.  שאלות אלה גם הן אבסורדיות ובגלל תוכנן הן נושאות אופי אנאכרוניסטי.  
שני סיפוריםאנו מביאים כאן שני סיפורים נוספים שהגיעו אלינו, פרי עטו של המספר, המתעד והסופר חיים מזר. מעניינים הקוים המשותפים בין שני הסיפורים.
מקבץ שאלות אבסורדיותהמספר והסופר חיים מזר מביא בפנינו סדרת סיפורים קצרצרים בצורת שאלות אבסורדיות. מקוה שניהנה כולנו מהן ומחוש ההומור המסתתר בהן.
קובץ מס' 40אנו זוכים לשבץ את תיקיית הסיפורים הארבעים, למספר ולמתעד חיים מזר. אין ספק שבכך הוא חושף בפנינו אוצר בלום וייחודי של סיפורים קצרים ואנו מודים לו על כך.
קובץ 39גם כאן אנו שמחים לשלב את תיקיית הסיפורים הקצרים המהווים פסיפס מרהיב ו'נוגעים' במגוון נושאים מרתק.
קובץ 38אוסף הסיפורים הקצרים של המחבר והרושם חיים מזר הולך וגדל ואנו זוכים לשבץ כאן בתיקיית הסיפורים שלו את הקובץ ה - 38.
קובץ 37המספר והרושם חיים מזר מעשיר אותנו באוסף נוסף של סיפוריו המגוונים והפעם אנו זוכים להגיע לקובץ ה - 37 של המחבר.
קובץ 36גם בקובץ זה ממשיך המספר והסופר חיים מזר את מסורת הכתיבה התמציתית והמפתיעה שלו. אין ספק שכתיבתו מפלסת דרך ייחודית בעולם הסיפורים הקצרצרים.


הצג את כל 45 הסיפורים

 
|