עמוד הבית » סיפורים נבחרים

סיפורים נבחרים

מעשה שני האחיםסיפור זה הפך ברבות הזמן לאחד מסיפורי ירושלים המובהקים. מוטיב שני האחים והאדמה מופיע בסיפורים רבים ביניהם "מעשה האדמה ושני השכנים"
נפילה בשבי המצרי. ייתוש במדבר, פרק א'.מובא הפרק הראשון מהסיפור בן שמונת פרקים המתאר נפילתו בשבי של חייל ישראלי בשבי המצרי והבריחה חזרה הבייתה. שובץ באתר בכא' אלול, תשס"ז. כל הזכויות שמורות.
העצים והברזל


 גירסה קולית שובצה באתר ב - טז', אדר, תשס"ט. 12.3.09. מספר: יהודה עצבה.

הקוסם והמלךסיפור זה נרשם במהלך תכנית רדיו בשידור חי שנערכה ב - 29.5.05 לראש השנה סיפר יוסף סלע הוא יוסף המספר את הסיפור הבא ואני רושם אותו על פי הזיכרון.
מורה המוסיקה הגדול. סיפור זה נכלל במסגרת סיפורי החוכמה משום מסקנתו של הסיפור המובאת על ידי המספר עצמו. סיפור זה נשלח על ידי הרושם והמספר עומר ראובני שאף משלב בסיפוריו ניגונים. הסיפור שובץ באתר ב - א', אדר, א', תשס"ח. 7.2...
 
|