נורית שני

ציורי חול לפסח
סיפור המביא בדרך חדשנית ומקורית את הסמלים המופיעים בחג הפסח. המספרת משתמשת בכישוריה כציירת לבטא בצורה מוחשית את סיפור יציאת מצרים.

 
|