סיפורים נוספים:


בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

עמוד הבית » סיפורים » סיפורי חסידים

סיפורי חסידים

כאן נביא מבחר סיפורי חסידים הן מן המקורות והן סיפורים שמקורם כנראה בסיפורים שסופרו בחצרו של הרבי ואשר נתגלגלו והפכו לסיפורים מקומיים. מקורות רבים ביהדות לסיפורי החסידים. חלקם הגדול חי ותוסס גם כיום וחלקם בכתובים. כך שנצפה להעשיר מדור זה במשך הזמן.

רבות מופיעות בסיפורי החסידים ובראשם הבעל שם טוב הקדוש. מעשיות רבות נקשרו גם סביב דמותו של רבי נחמן מברסלב וכן סביב דמויות רבות של צדיקים שיקצר המקום להזכירם. אך המוטיב המרכזי הוא סיפורים הבאים להראות עד כמה כוחו של הצדיק גדול וכל זאת ללא התנשאות ובענווה גדולה.

החסידים נהגו ללקט ולספר מעשיות בכל הזדמנות ובעיקר בטיש השבועי, כאשר יושבים סביב השולחן והרבי בראש כולם, האווירה מיוחדת במינה והשעה כשרה ומתאימה לסיפור החסידי.

הסיפורים מביאים עמם מוסר וחכמת חיים ואף הומור מיוחד. הומור רב יש בסיפורים השזורים סביב דמותו של הבדחן המפורסם הרשלה מאוסטרופולה.

ענוותנותו של הרבי-גירסה מצולמת הפעם אנו מביאים טכסט מצולם של הסיפור וקריינות רקע. כך שהנגישות היא מלאה. מקווה שתוכלו להתייחס לכך.
הבעש"ט והמגיד ממזריץ'אנו מביאים את סיפור הפגישה הראשונה בין המגיד ממזריץ' לבעש"ט. הסיפור מובא באדיבות הרב שמחה רז, מתוך ספרו 'סיפורי צדיקים'
רבי לוי יצחק והמצותהרב שלומי כץ והרב ישראל פרידלנדר מביאים בפנינו סיפור חסידי המביא את ההדל בין חסידים למתנגדים. דמותו של הרב בריסק מזה ודמותו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מזה. בסופו של הסיפור אנו לומדים עד כמה גדולה אמירת ...
גלגול שלגאשר אלתר אבא אברהם דרויאנוב מביא בפנינו עוד סיפור הנוגע ביחס ובאמות המידה שבין החסיד ורבו. נציין כי בסיפורים רבים מופיעים בעלי חיים, הפעם מככב בסיפור גם הסוס.
הטיש השקט. מאת: יוסף המספריוסף המספר מביא בפנינו אחד מן הסיפורים המאירים את דמותו של האדמו"ר מרוז'ין.
על החפץ חיים

גירסת סיפור המתייחסת ללשון הרע, כפי שנרשמה על ידי מפי המספר תולי פרינט, בכנס עמותת מספרי הסיפורים במודיעין ב- 3.7.12.

החזן העיוור מלמברגמספר הסיפורים הירושלמי, העיתונאי ועורך תכניות רדיו שוקי בן עמי, מביא כאן גירסה נוספת לסיפור 'החזן העיוור מלמברג'. נציין כי רבים תוהים ושואלים אם אכן הסיפור מתרחש בלמברג אך אנו מקבלים את הסיפור כמות שה...
שעונו של החוזה מלובלין גירסת וידיאונביא הפעם גירסה מצולמת של הסיפור כמשלימה את הגירסה הקולית והגירסה הכתובה. נוכל כמובן לעשות השוואות ולבחון את היתרונות והחסרונות של כל מדיה בתחום הסיפור.
שותפו של הקדוש ברוך הואסיפור של מוזג "בעל ישועות"

גירסה של סיפור זה נמצאת ב"ספר המעשיות" מאת מרדכי בן יחזקאל.

ה'אוהב ישראל' מאפטא ומצוות הכנסת כלה.מעשה בחסיד שירד מנכסיו והיה זקוק לעזרה במצוות הכנסת כלה. בצר לו פנה אל ה'אוהב ישראל' הרב מאפטא ונושע. הסיפור הוקלט על ידי יהודה עצבה בתאריך ח', אלול, תשס"ט. 27.8.09, מפי אלעזר רוזברגר.
ענוותנותו של הרביעיבוד סיפורו של אלתר דרויאנוב מתוך ספרו 'ספר הבדיחה והחידוד'. כאן בא ויכוח בין שני חסידים על דמות הרבי שלו.
הניגון מסאסוב ( סאסובר ניגון )סיפור מיוחד זה שובץ באתר ב - יב', חשון. תשס"ט. 10.11.08. הסיפור הוקלט ונרשם על ידי בשיחת טלפון עם חוקר המוזיקה יעקב מזור ב יא' ניסן, תשס"ח 16.4.08.
מעשה האדמה.הערה: גירסה זו קרובה לגירסת דרויאנוב בסיפרו ספר הבדיחה והחידוד והיא מופיעה בכרך ב', מס' 1894. הגירסה שובצה באתר במוצשק - כו', אייר, תשסח. 31.5.08. כדאי להשוות עם מעשה האדמה ושני השכנים, כפי שמופיע באת...
מעשה מעני שהיה חופר בטיטסיפור זה נשלח על ידי השחקן ומספר הסיפורים יהל חזן. לדבריו הסיפור הוא חלק ממופע שלו ואני מצטט "הסיפור עליו מבוססת הצגתי,יש עוד כמה סיפורים קצרים של ר' נחמן בספר בשם 'כוכבי אור' בפרק בשם 'סיפורים נפלאים...
מעלת האמת. מאת: יצחק אלון.סיפור זה מצטרף לסיפורי חסידים ורבנים שנשלחו על ידי הרושם יצחק אלון. הסיפור שובץ באתר ב-כה', אייר, תשס"ח. 30.5.08.
להחיות יהודי: מאת יצחק אלון.סיפור קצר זה ממחיש את גדולתו של הצדיק ואמונתו בבורא. הסיפור נשלח על ידי הגולש יצחק אלון ושובץ באתר ב - טז', אייר, תשס"ח. 21.5.08.
הצדיק וצחוקו מאת מרטין בובר.גירסת הסיפור מובאת מתוך: ספריה הוצאת "החינוך החדש" ורשה, תרפ"ט. הסיפור שובץ באתר ב - כב', שבט, תשס"ח. 29.1.08.
רש"י ורבי יהודה הלויסיפור עממי המאיר את יחסי הידידות בין רש"י ורבי יהודה הלוי. הסיפור נרשם מפי רמי יעקב שמשפחתו עלתה לארץ מקוצ'ין. הסיפור שובץ באתר ב -ערב טו' בשבט, תשס"ח. 21.1.08.
תמונות מעולמו של מנדלי מוכר ספרים.מנדלי מוכר ספרים, הוא שמו הספרותי של שלום יעקב אברמוביץ, שנולד וחי ברוסיה, ( 1835 - 1917 )ושם כתב את ספריו ויצירותיו ביידיש ובעברית. כתב בעברית וביידיש. רבות מיצירותיו נלמדו בבתי הספר בארץ וחלק מהן מש...
כוחה של האמונהאת הסיפור הזה שמעתי מפי תלמידת הסדנה למספרי סיפורים עוורים בירושלים. שם המספרת: מלכה קפלן. המספרת נמנית על חסידות חב"ד. המספרת מציינת כי שמעה את הסיפור בהרצאה.
מעשה הרבי הזללןסיפור על דמותו המיוחדת של הרב שהתארח ועל שאכל את כל סיר הקוגל. מאוחר יותר נודע כי במעשהו של הרבי הנ"ל הייתה גדולת נפש ואצילות רוח הראויים לציון. המבשלת.
כוחו של סיפורהסיפור הוא סיפור חסידי הבא להראות את עוצמתו וחשיבותו של הסיפור. סיפור זה הוא סיפור הפתיחה במדריך למספרי סיפורים. סיפור טוב - זה כל הסיפור בהוצאת כרמל.
ענוותנותו של הרביסיפור המאפיין סוג של סיפורים אשר בהם נוהגים החסידים לשבח את הרבי שלהם. לעיתים הסיפורים הופכים לויכוחים בין חסידי החצרות השונים להראות הרבי של מי גדול יותר בצדקנותו ובענוותנותו וזה אחד מן הסיפורים. הסי...
הוי דן כול אדם לכף זכות.סיפור המביא אותנו לחשיבה נוספת לפני שאנו מביעים את דעתנו. סיפור נשלח ישירות לאתר על ידי ג'ון.
הגמל החזיר והכנסת האורחיםסיפור זה נשלח על ידי מר ישראל גלעדי.
גמלים צעירים וגמלים זקנים.הסיפור נשלח על ידי ישראל גלעדי מוותיקי מספרי הסיפורים של מועדון מספרי הסיפורים הירושלמי.
עין תחת עיןסיפור זה נשלח על ידי מספר הסיפורים הירושלמי ישראל גלעדי. חשוב לציין כי ישראל גלעדי הוא מוותיקי מועדון מספרי הסיפורים הירושלמי.
 
|