יגאל קם בביטויי לשון

נכתב על ידי: יהודה עצבה

לצפייה בסרטון יגאל קם בביטויי לשון:


© כל הזכויות שמורות
כט', שבט, תשע"ד. 30.1.14
 
|