סיפורים נוספים:


צילום חזית בית הכנסת במרכז פתח תקוה.

עמוד הבית » סיפורים » סיפורי חגים

סיפורי חגים

יום העצמאותבתיקייה זו נשלב סיפורים הקשורים בעצמאות ישראל והקמת מדינת ישראל.
סיפורים לתשעה באבבתיקייה זו נשלב סיפורים ותמונות הנוגעים בתשעה באב ובנושא הבית שלנו.
סיפורים הנוגעים בשואהבתיקייה זו נשבץ סיפורים הנוגעים בשואה ובעולם הקשור לאותם ימים קשים ומרים שעברו על עמינו. נביא סיפורי זכרונות ומעשים הזכורים לרבים מאיתנו.
סיפורים לטו' באב-חג האהבהבתיקייה זו נרכז סיפורים הקשורים באהבה ובסיפורי זוגות ושידוכים וכן סיפורים בינו לבינה. אנו פונים לגולשים להעשיר עבורינו תיקייה זו בסיפורים נוספים, הן מן המקורות והן סיפורי עם וסיפורים אחרים המוכרים לכם...
סיפורים לל"ג בעומר.בתיקייה זו נביא מידע וסיפורים הקשורים בל"ג בעומר. אגדות וסיפורי עם מלוים את ל"ג בעומר ואנו נשלב בתיקייה זו חומר רב ככל שנוכל. במיוחד נפנה לגולשים להעשיר אותנו בסיפורים וחוויות שלהם הקשורים בחג מיוחד זה.
סיפורים לפוריםבתיקייה זו נביא מחרוזת סיפורים הקשורים לחג הפורים. התחפושות של פעם, העדלאידע של ברוך אגדתי ונשפי פורים. נביא זכרונות ילדות מתחפושות של פעם ומנהג משלוח מנות איש לרעהו. נשמח אם תגיבו בסיפור לפורים של...
סיפורים לטו' בשבטבתיקייה זו נשתדל לרכז סיפורים הקשורים בעצים, בצמחיה ובכל הסיפורים אשר יראו לנו מתאימים ליום הולדת האילן.
סיפורים לחג השבועותבתיקייה זו נביא סיפורים הקשורים בחג השבועות, חג מתן תורה.
נביא מעט ממנהגי אכילת מאכלי חלב. סיפורי חלבנים וחלב בארצנו הקטנטונת וכל הקשור בחג.
סיפורים לחג הסוכות ולשמחת תורהבתיקייה זו נשלב סיפורי חג הסוכות וסיפורים לשמחת תורה.
סיפורי חנוכה

נביא כאן סיפורי ניסים וסיפורים הקשורים בחג החנוכה.

סיפורים לחג הפסחהרב ישראל גליס מביא לנו סיפור מיוחד המשלב את החזרה שלנו לארצנו. המלחמה והחירות בכפיפה אחת זו לצד זו. וסיפור יציאת מצריים בתווך.
סיפורי ראש השנה ויום הכיפוריםבתיקייה זו נשלב את סיפורי ראש השנה ויום הכיפורים לטובת הגולשים באתר.
התבלין של שבתסיפור זה שמעתי לראשונה ממספר הסיפורים הירושלמי עומר ראובני, לאחר מכן שמעתי גירסאות שונות מפי מספרים אחרים. כאשר המסגרת העיקרית של הסיפור נשמרת בכל הגירסאות. אני מביא כאן את הגירסה הראשונה כפי שרשמתי א...
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|