סיפורים נוספים:


סיפור טוב-זה כל הסיפור. ציור: גדעון מילר

עמוד הבית » סיפורים » מספרים באתר » תיקיית הסיפורים של הסופר שבתאי זכריה

תיקיית הסיפורים של הסופר שבתאי זכריה

בתיקייה זו נרכז את סיפוריו של איש ירושלים, מר שבתאי זכריה עורך דין ונוטריון במקצועו. סופר ומספר ומורה הדרך, אשר זיכה רבים בחוויות מיוחדות ומרתקות בשבילי ירושלים ואנשיה, על דמויות הרבנים שבה, על בעלי המלאכה ועל סיפורי ההסטורה שבה.

סיפורי ירושלים חלק חמישיאסופת סיפורים חמישית זו מצטרפת למארג סיפורים שלם שמביא לנו הסופר וחוקר ירושלים עורך הדין והרושם שבתאי זכריה ועל כך מגיעה לו כמובן התודה והברכה.
סיפורי ירושלים חלק רביעיהמספר והסופר עורך דין שבתאי זכריה, חוקר ירושלים ומורה דרך שנים רבות בה מביא בפנינו אסופת סיפורי ירושלים רביעית.
סיפורים ירושלמיים חלק ג'הסופר והחוקר עורך הדין שבתאי זכריה מביא בפנינו מחרוזת נוספת של סיפורים הנוגעת בירושלים ובדמויותיה. העושר הרב וההתייחסותך לעולם שהיה וחלף מעמידה את התיעוד המיוחד הזה כבעל ערך רב לחוקרי ירושלים וצפונותי...
סיפורים ירושלמיים חלק שניגם כאן בחלק זה מביא בפנינו הסופר והחוקר שבתאי זכריה גלריה של דמויות ירושלמיות שהיו חלק חשוב בהוויה התרבותית של היישוב היהודי בירושלים באותם ימים.
זכרונות המשפחה חלק ראשוןהחוקר, הסופר ואיש ירושלים מר שבתאי זכריה נענה לבקשתי ושלח לי מעט מסיפור חייו וחיי משפחתו. אנו קוראים ורואים את התרחשות הסיפור בהתרגשות רבה, מנקודת מבטו של המספר כילד אנו חווים את העליה לארץ ואת ההחלטה...
סיפורים ירושלמיים מאת שבתאי זכריהחוקר ירושלים ומספר סיפוריה שבתאי זכריה שהוא עורך דין ונוטריון במקצועו, מביא לנו מחרוזות קצרה מסיפוריו הנוגעת בירושלים ובדמויות אחדות שחיו בה. זו אסופה מעניינת ומרתקת מעט מזעיר מעולם סיפוריו העשיר והמג...
הרב דב בער אלעזרוב ז"להסופר, מורה הדרך, הנוטריון והמספר שבתי זכריה מביא לנו סיפורים אודות דמותו של החסיד הירושלמי הרב דב בער אלעזרוב ז"ל. זהו חלק מעבודת התיעוד רבת ההיקף של שבתי זכריה המתייחס לירושלים ולדמויותיה.
מזכרונותיו של איש ירושלים, ר' אברהם דינוביץ ז"ל.הסופר, המספר ומורה הדרך הירושלימי מביא בפנינו מחרוזת נוספת של סיפורי ירושלים מתוך התיעוד הרב שעמל עליו משך השנים וכך אנו זוכים להיחשף בפני חלק מאוצרו היקר. 
בעלי מלאכה ענייםהסופר, המספר, החוקר ומורה הדרך מר שבתאי זכריה מביא חומר תיעודי המאיר את הווי החיים של בעלי המלאכה בירושלים יוצאי עדות המזרח בירושלים. הוא אף מציין כי המקור הנאמן לסיפוריו הוא החומר הרב של הסופר והמתעד...
אני מבקש לראות את הכותל.עורך הדין שבתי זכריה, איש ירושלים, הוא בר סמכא בחקר ההתיישבות היהודית בירושלים שבין החומות. הוציא ספרים רבים ומוכר כחוקר ומתעד סיפורה של ירושלים בגווניה הרבים. אנו זוכים כאן לקרוא את חוויתו הראשונה במ...
הווי החיים של בעלי המלאכה בירושלים.הסופר והחוקר שבתי זכריה מביא הפעם תמונות מעולמם של בעלי המלאכה בירושלים כפי שתיעד על פי מה שליקט מספרים שונים ומאלה שרשמו זכרונותיהם מאותם ימים. כמקור חשוב לעולם זה של בעלי מלאכה מציין החוקר שבתי זכרי...
א. ר' הירש מיכל שפירא ובנו ר' בן ציון שפירא מצדיקי ירושליםהחוקר, הסופר ומורה הדרך שבתאי זכריה מביא בפנינו מעשיהם של צדיקי ירושלים והפעם על א. ר' הירש מיכל שפירא ובנו ר' בן ציון שפירא. נציין כי מר שבתאי זכריה חוקר עשרות רבות של שנים את ההסטוריה של ירושלים ו...
הרב דב בער אליעזרוב זצ"להחוקר ומורה הדרך והסופר שבתאי זכריה מביא הפעם סיפורים על החסיד הירושלמי - הרב דב בער אליעזרוב זצל . נציין כי מר שבתאי זכריה חוקר עשרות רבות של שנים את ההסטוריה של ירושלים ותושביה ומזכה אותנו בספרים רב...
הווי החיים של בעלי המלאכה בירושלים.הסופר והחוקר שבתי זכריה מביא הפעם תמונות מעולמם של בעלי המלאכה בירושלים כפי שתיעד על פי מה שליקט מספרים שונים ומאלה שרשמו זכרונותיהם מאותם ימים. כמקור חשוב לעולם זה של בעלי מלאכה מציין החוקר שבתי זכרי...
 
|