המספר יצחק אלפרט

לימוד ה'אליף בית' בח'ידר

נכתב על ידי: יצחק אלפרט

מספר: יצחק אלפרט:

  המספר הירושלמי יצחק אלפרט מביא בפנינו בתורה ציורית ביותר את הימים בהם למד את האליף בית אצל הסבא שלו 'הזיידה' שהיה המלמד שלו בח'ידר בירושלים.
בח'ידר של יצחק אלפרט - אוסף אלפרט
© כל הזכויות שמורות
4.11.2019. ו' חשוון, תש"פ
 
|