סיפורים נוספים:


עמוד הבית » סיפורים » סיפורי החודש

סיפורי החודש

בתיקייה זו נביא את הסיפורים החדשים מדי חודש בחודשו. בכך נקל על הגולשים הוותיקים ונפנה אותם ישירות לסיפורים החדשים מדי חודש. כמובן שהפעילות תהיה גם בתחום הסיפור המתועד הן בקול והן בצילום. בשלב מאוחר יותר ישובצו הסיפורים במדורים השונים על פי הנושא המרכזי בכל סיפור.
סיפורי חודש אפריל 2011כאן נשבץ את הסיפורים, ההקלטות והסרטונים ששובצו באתר בחודש זה. זאת על מנת להקל על הגלישה וההתמצאות בכל המתחדש באתר.
נשמח לקבל הערותיכם.
סיפורי חודש מרץ. אדר ב', תשע"אבתיקייה זו נביא את כל הפעילות הסיפורית המתחדשת באתר הסיפורים שלנו. זאת על מנת להקל על הגולשים הוותיקים ולאפשר לכל אחד גישה ישירה ומהירה לסיפורים החדשים באתר מדי חודש בחודשו. כמו כן מצאנו לנכון לשלב את...
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|