סיפורים נוספים:


המספר ציון שושן בפינת עבודתו

ציון שושן

מַעְמוּל, קפה וטנגונכון, אין אנו מביאים סיפור, אך מצאנו לנכון להביא תמונה המשקפת ולו במעט את הווי החיים בביתו של מספר הסיפורים ציון שושן. ואם נהוג לומר כי 'תמונה אחת שווה אלף מילים' אנו נסתפק בקפה, מַעְמוּל וטנגו כמרכיב...
 
|