סיפור טוב-זה כל הסיפור. ציור: גדעון מילר

מזמורי דוד המלך

מספרת: נחמה כהן:

המספרת והרושמת נחמה כהן מביאה בפנינו הפעם סיפור מצולם הנוגע בדמותו של דוד המלך עליו השלום. היא מביאה סיפור המפענח את חידת העצים המשתחוים בהר ציון מקום קבורתו של דוד המלך על פי המסורת.

נציין כי המספרת נחמה כהן מופיעה כמספרת על במות שונות.

© כל הזכויות שמורות
ז', טבת, תשע"ב. 2.1.12
 
|