סיפורים נוספים:


ריו דז'אנירו בלילה. צילום: יהודה עצבה

עמוד הבית » סיפורים » ברזיל ארץ הקפה, הכדורגל והסמבה

ברזיל ארץ הקפה, הכדורגל והסמבה

בתיקייה זו נביא סיפורים, תמונות, קולות וחוויות מברזיל ארץ האמזונס. סיפורי חיים של מקומות, קהילות יהודיות, תיעוד קולי ועולם עשיר שאליו התוודעתי בנסיבות מרתקות בחיי. את הסיפור וחלקיו אשתדל להביא בקטעי פסיפס אחדים שיגיעו לכדי תמונה אחת. בתיקייה זו נשלב סיפורים, סרטונים ואירועים הקשורים בברזיל, ארץ הקפה הכדורגל והסמבה.

 

 

סיפור הצדקת סוליקאנביא קטעים במלל וניגון אודות הצדקת סוליקא ופיוט הקשור בה כפי שתועד על ידי בעיר מנאוס שבשפך נהר האמזונס. וכן קטע נוסף הקשור בסיפור מאת ידידי הנגן והזמר מאיר ברבי.
מירושלים לברזילובו יסופר על צרופי המקרים שהביאו לנסיעתי כשליח תרבות לקהילה היהודית בברזיל.
הזמר הזקן ונכדו בעיירה Parati שבברזילבטיול שערכתי עם רעייתי לברזיל ארץ הולדתה, בשנת 2012 הגענו לעיירה Paraty. עיירה עם בתים קולניאלים נמוכי קומה ציוריים מאוד, רחובותיה מרוצפים באבנים גדולות. תוך כדי טיול באחת הסמטאות שמעתי ניגון התקרבת...
 
|