השפן

האריה יוצא לחופשה

נכתב על ידי: מוטי ברכאן

מספר : מוטי ברכאן:

האריה הוציא מכרז ביער,רצה לנוח קצת, לצאת לחופש. אז הוא פנה אל החיות אמר – מי מוכן להחליף אותי? יבוא אלי, אני אראיין אותו ונראה, מי שמתאים יחליף אותי. יעלה לשלטון במקומי עד שאני אחזור מהחופשה.
הגיע הדוב אומר לו: אדוני האריה אני חושב שאני מתאים למשול ביער בזמן שאתה לא תהיה כאן. אומר לו האריה יפה. בוא אני אשאל אותך שאלה. תתקרב, תתקרב, תתקרב. מתקרב הדב, הדוב קצת ככה מפחד. האריה אחרי ארוחה של בשר כזה עם כל הריחות והתולעים, נותן עליו נשיפה ככה אווףף..ףף אתה יודע, ריח של, רימה ותולעה ובשר, אלוהים ישמור.
הדוב מתקפל לא יודע מה לעשות, לאן לברוח.
אומר לו האריה – נו, תגיד לי, איך הנשימה שלי?
עכשיו הדב לא נעים לו, מה הוא יגיד לו, אומר לו – אדוני האריה הנשימה שלך  ריחה כריחה כשל אריה המולך על היער, נעים וטוב לכולנו. תודה על כל נשימה ונשימה.
אומר לו האריה – מה? ככה אתה רוצה למשול, להיות שקרן. ככה אתה מספר לי, אני יודע מה יש בנשימה שלי. ציווה להוציא אותו להורג.
הגיעו עוד חיות. מגיע השועל – שלום אדוני האריה, שמעתי שאתה רוצה מחליף אתה יוצא לפגרה. אומר לו כן, כן, תתקרב, תתקרב, תתקרב אמרתי לך, עוד יותר קרוב. קרוב קרוב, שאוף..ףף איזה מכת ריח. השועל כמעט התעלף. אומר לו האריה – נו, איך הנשימה שלי?
עכשיו השועל הוא מתוחכם, אם הוא יגיד לו את האמת, או לא יגיד לו את האמת? מה לעשות בסוף החליט. אם אני אתחנף לו, האריה חכם, הוא יודע, הוא מנסה אותי. אני אגיד לו את האמת, כמו גבר. אומר לו – אדוני האריה עם כל הכבוד, הנשימה שלך איומה ונוראה, אני ממש התעלפתי, איזה ריח, לא יודע מה אכלת.
אומר לו האריה – מה ככה אתה מדבר אלי אל מלך החיות, טרף אותו על המקום.

פתאום רואה שפן קטן, השפן הקטן מתקרב אומר לו – שלום אדוני האריה, שמעתי שאתה רוצה מחליף ואני מוכן להחליף אותך בזמן הפגרה.
אומר לו – תתקרב אדוני השפן, אתה בטוח שאתה יכול למלוך על היער, יש לך מספיק כח? אומר לו השפן, תשמע, אני הייתי פה, הייתי שם, יש לי נסיון בחיים.
אומר לו האריה – טוב, טוב תתקרב.
- אתה לא תטרוף אותי?
-  לא לא, מה פתאום, לא אטרוף אותך.. תתקרב. התקרב, התקרב, התקרב.
אז האריה נושף עליו נשיפה איומה  ונוראה. השפן עף איזה שלושה מטר אחורה.
אומר לו – נו, איך היה? איך הייתה הנשימה שלי?
עושה לו השפן – אה. ..  אדוני האריה, אני עכשיו נורא מצונן, אני עברתי שפעת קשה, אני לא יכול להריח כלום, אני לא יכול להגיד לך אדוני האריה.
האריה פרץ בצחוק גדול ואמר – אדוני השפן אתה תמלוך על היער בזמן העדרותי, כי אתה דיפלומט אמיתי. אתה יודע אם סיבה טובה לא לומר את האמת וגם לא לומר את השקר.
פסל אריה
© כל הזכויות שמורות
יד', אב, תשע"ג. 21.7.13
 
|