צלליות של חיות

העורב הלבן - קרח מכאן ומכאן.

עורב שחור ראה יונים לבנות על יד בית של איכר, ליד הבית עמדה אישה ונתנה ליונים גרגרים של תירס לאכול.
אמר העורב: טוב להן , ליונים הלבנות, מאכילים אותם בגרעינים, נותנים להם מים לשתות, והם אוכלים בלי פחד,
גם אני רוצה חיים כאלה. מה עשה? הלך וצבע נוצותיו בלבן וחשב בליבו: עכשיו גם אני יונה לבנה.  בא העורב בין היונים, אכל ושתה וחי כמו היונים, שמח על הצלחתו והחל קורא בקול רם, קרע , קרע, קרע...
שמעו היונים את הקול - גילו את הסוד של העורב, והם התחילו לצעוק:  רמאי, שקרן, לך מכאן אתה, לא יונה, אלא עורב שחור,
ברח העורב וחזר למשפחה שלו. ראה ראש המשפחה את הציפור הלבנה, וגם הוא התחיל לצעוק:  לך מכאן, אתה לא משלנו,לא עורב אתה אלא יונה, וכך נשאר העורב לא עורב ולא יונה.

סיפור זה נשלח על ידי הרושמת המסורה באתר שחרזדה. הסיפור שובץ באתר ביום ז' בתמוז, תשס"ז. 22.7.07 


© כל הזכויות שמורות

 
|