סיפורים נוספים:


עמוד הבית » סיפורים » סרטונים

סרטונים

בתיקייה זו נרכז סרטונים קצרים מתחומים שונים. הסרטונים יביאו סיפורים והתייחסות לתחנות שונות בחיינו. מטבע הדברים לא נחפש את המכנה המשותף, אלא נביא כל סרטון כסיפור בתמונות על פי דרכו.
כף היד - רעיון לסרטון קצרבמסגרת רעיונות לתסריטים וסרטונים קצרים, אני מעלה סרטון זה. כדוגמה שאפשר לעשות סרטון על כל נושא שבעולם.
נהיגה זהירה

סבא יהודה מביא בעזרת הנכדה שקד, את חשיבות הנהיגה הזהירה והימנעות משתיית משקאות משכרים בכלל ולפני נהיגה בפרט כחלק כהתנהגות מצילת חיים.

 

 
|