סיפורים נוספים:

העם דורש צדק חברתי: מונולוג של איכר גלילי

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:


בשדה התבואה
© כל הזכויות שמורות
כ"ד, אב, תשע"א. 24.8.11
 
|