סיפורים נוספים:

אספר לך הילדה

נכתב על ידי: תסריט, סיפור וביצוע: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

  יהודה עצבה מביא זכרון ילדות משיעור 'קבלת שבת' בו נאספו תרומות לגאולת הארץ. שיר התפילה 'דונם פה ודונם שם' חובר על ידי המשורר יהושע פרידמן.
קופת קרן קיימת
© כל הזכויות שמורות
3.12.19. ה' כסלו, תשף.
 
|