סיפורים נוספים:

לוליק מספר על מקור שמו

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר לוליק לוי:

יהודה עצבה מתעד את הזמר לוליק בסיפור אישי אודות מקור שמו.
© כל הזכויות שמורות
ה', אדר, תשע"ה. 24.2.15
 
|