סיפורים נוספים:

ספינת הדיג ניצן

נכתב על ידי: ד"ר אסא בנתור

בשנות החמישים היגיעו לארץ במסגרת הסכם השילומים ספינות דיג ע"מ לספק לישוב חלבונים מהחי. שלוש ספינות היו מרשימות במיוחד (אז הגדולות ביותר בצי הדיג) הספינות היו: למרחב קיבוץ שדות ים. דרור, מעגן מיכאל, ניצן, קופראטיב פרטי. ב1958 הצטרפתי להפלגה של למרחב לאורך החוף הישראלי.

סדר ההפלגה במשיכת הרשת הנגררת היה בשעות היום, דיג בעומק הים דרומה. עם רדת החשכה היו מתקבצות הספינות, יורדות למים הטרטוריאלים המצריים ומתחילות למשוך רשת צפונה, כך שעם הנץ השחר הספינות היו מחוץ למים הטריטוריאלים המצרים.

באחד הבקרים, בערפילי הבוקר, נצפתה הספינה ניצן מהספינה למרחב, כאשר לצידה קשורה ספינת טורפדו מצרית וחיילים מצריים השתלטו על ניצן. מפקד למרחב גד קמפינסקי ז"ל העמיד את למרחב בניצב לניצן במרחק לא גדול כשבינהם ספינת הטורפדו המצרית. נתן לכל הצוות הוראה להכנס למאחורי הגשר ואמר כך: אני מתקשר לחיל האוויר, אם הם לא יגיבו מספיק מהר, נפליג במסלול התנגשות, נתנגש בספינת הטורפדו המצרית ונעשה ממנה גפרורים.
 
באותם ימים סירות הטורפדו היו בנוית מעץ לבוד מלוח. המצרים כבר החלו להוריד את הצוות של ניצן לספינת הטורפדו. ברגע קריטי זה הופיעו 2 מטאורים של חיל אוויר והחלו לצלול על הניצן והטרפדת הקשורה אליה. המצרים נבהלו והחלו לקפוץ מהספינה הגבוהה לספינת הטורפדו הנמוכה ממנה, במגמה לנתק חבלים ולברוח .

בזמן הזה התחולל מאבק בגשר הניצן בין מפקד הספינה הידוע בכנוי כושי (דמות ססגונית בפני עצמה)ובין חייל מצרי, כושי רצה להביא אותו ארצה כשבוי מלחמה. גד מלמרחב צעק לו בקשר שיעזוב את המצרי, כי אם המצרי יובא ארצה יהיה סקנדל גדול. ואכן כושי נתן למצרי לברוח לטרפדת שהסתלקה במהירות בחסות חיל האוויר אבל כושי לקח למצרי את הרובה שלו, שלאחר מכן נזרק לים.
 
כמובן שכל הספינות הסתלקו מהאזור ולא חזרו יותר לתרגילי הדיג בחוף המצרי, כי המצרים שלחו לאזור אוניית מלחמה. הניצן הייתה מעורבת בעוד הרפתקאות כהנה וכהנה. לפני חודשים ספורים הוטבעה הספינה בים מול נהריה ע"מ להפוך לאתר צלילה לצוללים.

ואתם הצוללים כבדו את הספינה שבאתר, בזכות זכויותיה הרבות בשירות מדינת ישראל.

ספינת למרחב
© כל הזכויות שמורות
כב', אדר, תשע"ג. 4.3.13
 
|