סיפורים נוספים:
דיוקן חכם מתוך 'גלויות נרינסקי' 1921

חכמים ועשירים

נכתב על ידי: אשר אלתר אבא אברהם דרויאנוב

לשמיעת חכמים ועשירים:

שלום כאן יהודה עצבה.
כמי שמספר סיפורים ואוהב סיפורים נתגלגל ליד אחד הספרים שהוא אוצר בלום של סיפורי הווי והומור מהעולם היהודי. ספר בשם 'אוצר הבדיחה והחידוד' האוצר בתוכו אלפי סיפורים אנקדוטות ומעשיות שליקט וערך יהודי בשם דרויאנוב וליתר דיוק אשר אלתר אבא אברהם דריואנוב. ואביא לפניכם טעימה מהאוצר הזה.
שאלו חכם אחד מה יותר חשוב בחיים חכמה או עושר.
הסתכל עליהם החכם ואמר – ודאי שחכמה עדיפה על כסף
אמרו לו מה אם ככה יגיד לנו כבוד החכם למה כל החכמים רצים אחרי העשירים מתדפקים על דלתותיהם ומבקשים ואילו העשירים בכלל לא מתקרבים כל כך לחכמים.
אמר להם זהו שאמרתי בגלל זה שהרי החכמים יודעים מהו ערכו של עושר ולכן מתדפקים אצל העשירים ואילו העשירים אפס לא כל כך מכירים בערכה של החכמה ולכן מתרחקים מהחכמים.
שאלו את הרב של פראג קנאתם של מי גדולה יותר קנאתם של החכמים בעשירים או של העשירים בחכמים?
אמר להם: איזו שאלה זו הקנאה של העשירים הרבה יותר גדולה מקנאתם של החכמים.
אמרו לו איך? אמר להם פשוט מאוד. החכמים יכולים להיעשות עשירים ואילו העשירים הרבה יותר קשה להם להיעשות חכמים.
 


שער ספרו של דרויאנוב
© כל הזכויות שמורות
ו' תמוז, תשע"ו. 12.7.16
 
|