סיפורים נוספים:
הגפילטע פיש.

דג לשבת

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:


דג לשבת.
© כל הזכויות שמורות
כא', אב, תשע"ה. 6.8.15
 
|