סיפורים נוספים:
הכנת הדוגל במאפיית לנדנר. צילום: יהודה עצבה

הרבי הזללן

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

הפעם בחרתי להביא סיפור הקשור במאכל ירושלמי מיוחד הקוגל. מאכל אהוב מאוד שבבתים רבים בלעדיו השבת חסרה משהו. מאכל שהובא מהעיירות היהודיות בארצות אשכנז. והנה אחד הסיפורים שהגיע גם משם לירושלים הקשור בקוגל.

יום אחד הוזמן רב חשוב באחת העיירות להתארח בשבת. והנה בארוחת הערב מגישים את הקוגל, וכנהוג מגישה המשרתת את המנה הראשונה לאורח המכובד, טועם הרבי מהקוגל ומבקש מיד תוספת, לתדהמת היושבים מבקש עוד ועוד ועוד ועוד, עד שגמר האורח הרב המכובד גמר את סיר הקוגל כולו.

איש לא דיבר באותו מעמד שהיה מאוד לא נוח לכולם אך מאז הלך שמו של הרבי והתפרסם כ'רבי הזללן' הרב שהיה ידוע בקרב חסידיו כרב רציני ומלא יראת כבוד לזולת,סירב  להסביר לתלמידיו פשר מעשהו זה. יום יבוא ותדעו אמר.

ואכן בערוב ימיו הסביר הרבי הזללן פשר אכילתו ללא הפסקה של סיר הקוגל עד תומו.

ידעתי אמר שהמשרתת היא נערה יתומה וזה היה יומה הראשון. כאשר טעמתי את כף הקוגל הראשונה חשתי טעם חריף של נפט וידעתי כי אם מישהו מהנוכחים יטעם זאת מיד יצא הקצף על המשרתת היתומה ומיד יפטרו אותה. לכן מתוך שחסתי עליה נטלתי על עצמי את העניין.
איי, בכך הביא לנו הרבי הזללן טעם נוסף ל'ואהבת לרעך כמוך'

הרבי. אוסף גלויות. נרינסקי שלמה.
© כל הזכויות שמורות
י, כסלו, תשע"ו. 22.11.15
 
|