סיפורים נוספים:
מרצפות אבן. צילום: יהודה עצבה

מרצפות ספוגות בדמעות

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

מובא כאן סיפורן של מרצפות האבן בבית הכנסת הגר"א, בשכונת שערי חסד בירושלים.
מרצפות אבן. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
טו' באב, תשע"ה. 31.7.15
 
|