סיפורים נוספים:
יהודי בטלית. הכתל 2006. צילום: יהודה עצבה.

מאין יהודי?

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

כמספר סיפורים שנים רבות למדתי שלעיתים קרובות הסיפור הוא הקובע מתי עליו להיות מסופר ולא המספר. שכן הסיפור הוא יצור חי ומשפיע על חיינו. הסיפור בא לבדר אותנו, גורם לנו לחשוב, מלמד ולעיתים רבות הוא מרפא ומזור למצבים קשים שאנו עוברים בחיינו. הוא נותן לנו כוח ומחזק אותנו.
ומספרים בשמו של רבי שמואל הנגיד כי מספר שסיפר חמשת אלפים סיפורים ואין בהם לירושלים, אין מספר הוא ואילו מספר שסיפר סיפור אחד ויחיד בחייו והוא סיפור לירושלים מספר הוא.
מאין יהודי?
מירושלים.
ולאן יהודי?
לירושלים.
מתי יצאת ממנה?
מעולם לא יצאתי. ומתי תגיע אליה? מי חכם ויידע, זה דורות שאני הולך אליה.
ומה שלומה ירושלים?
חריבה ונבנית, בוכה וצוחקת.
והיכן היא ירושלים? בראש ההרים במקום בו הומות היונים.
רחוקה היא ירושלים?
לא! כאן היא עמדינו בליבנו.

הכתל. 2007. צילום: יהודה עצבה.
© כל הזכויות שמורות
מוצש"ק י, חשון, תשע"ו. 24.10.15
 
|