סיפורים נוספים:
ציור: יהודה עצבה

שידוך מוצלח

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספר: יהודה עצבה:

סיפור על שידוך מוצלח שסיפר הרב ישראל גליס ליהודה עצבה.
החתונה: ציור יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
ט"ו/אייר/תשע"ו, 23/05/2016 ‏
 
|