הרצפט

מספרים שאדם אחד הלך לבית הקברות וביום השנה של היורצייט של אבא שלו הוא עמד לבד לבד בחלקה ואמר תהילים ופתאום הוא שומע קול קורא – ד"ר פרידמן, ד"ר פרידמן.

הוא מסתכל מסביב ולא רואה אף אחד ושוב שומע שקוראים לו ד"ר פרידמן. החליט ללכת אחרי הקול והא מגיע לקבר של אישה ושם הוא שומע מבפנים את הקול - ד"ר פרידמן? אז הוא אומר לה - גברת כן, זה אני.

והיא אומרת לו – אתה זוכר ד"ר פרידמן, לפני שלושה חודשים הייתי אצלך ונתת לי תרופה נגד תולעים, עכשיו אני צריכה את זה!

סופר על ידי משה וויס ממועדון מספרי הסיפורים הירושלמי.


© כל הזכויות שמורות

2. רצפט - יורצייט-
מאת: רבקה אביב 12/10/2010
ההומור בסיפור אמנם שחור אך המילים רצפט ויורצייט, לא שמעתי מל..א..ן שנים.
1. הומור שחור במיטבו!!
מאת: אביגיל ללא תוכן 22/12/2009
 
|