עטיפת סיגריות. players. אוסף עצבה.

מעולמו של מעשן

נכתב על ידי: יהודה עצבה

שני אמריקאים נפגשים בלב ניו יורק. האחד מעשן כמו קטר והשני עוצר ואומר לו: אני לא מבין אותך, זה שאתה מצפצף על הבריאות

מילא, אבל מה עם ההוצאה הכספית?
מסתדרים, עונה לו המעשן.
הבחור לא עוזב אותו וממשיך בשלו: כמה סיגריות אתה מעשן ביום?
עונה לו: שתי קופסאות ביום ובימים של לחץ שלוש קופסאות.
וכמה שנים אתה מעשן? ממשיך ושואל.
ארבעים שנה, עונה המעשן.
 זה שולף את הסלולרי נכנס למחשבון ומתחיל להקליד. ואז אומר לו: לפי החישוב שלי, בחודש הוצאת על עישון כמעט שמונים דולר, בשנה הוצאת כמעט אלף דולר ובארבעים שנה זה יוצא כמעט חמישים אלף דולר, תוסיף על זה את הריבית וההצמדה, יוצא לך סכום עצום.
כן אני יודע, עונה המעשן ושולף סיגריה חדשה ומצית אותה להנאתו.
אם היה לך שכל ידידי, ממשיך החבר כשיכור ניצחון, אם היה לך באמת שכל, אז במקום לעשן היית משקיע את הכסף בזמן ובמקומות הנכונים, אז היום, אתה רואה את הבניין הזה ( מצביע לעבר הבניין המפואר הניצב מולם ) היום בכסף הזה, הבניין הזה היה יכול להיות שלך.
אגיד לך את האמת עונה המעשן ופולט טבעות עשן, הבניין הזה הוא באמת שלי פונה לדרכו באדישות ונכנס אל הבניין.

צילום קופסת סיגריות אסקוט. אוסף עצבה
© כל הזכויות שמורות
ד', חנוכה, תשע"ד.30.11.12
 
|