המלון

מעשה בשלושה חברים ובמעלית

נכתב על ידי: אשר אלתר אבא אברהם דרויאנוב


אברהם יצחק ויעקב, שלושה שותפים מלואיסוויל, באו לניו-יורק לצורכי עסק, וכדי למעט בהוצאות סרו למלון בן שישים קומות, ויחדיו שכרו להם חדר אחד בקומה העליונה, ששכרו מועט. כל היום היו טרודים בעיסקם. בשעה מאוחרת בלילה שבו למלונם, ואמר להם המשרת:
אסון קרה אותנו. נתקלקלה המעלית, ועד הבוקר אין לתקנה. רצונכם, שאסדר לכם לינת-לילה באולם?
סירבו השותפים ואמרו:
 
באולם לא תערב עלינו שנתנו. מוטב, שנעלה ברגל לחדרנו.
תמה המשרת:
שישים קומות ברגל?
עמדו השותפים על רצונם ואמרו:
עלה נעלה!
 
עד שהתחילו עולים אמר אברהם ליצחק וליעקב:
עצה טובה אני יודע להמתיק לנו את הדרך הארוכה. עשרים הקומות הראשונות אמלא אני פי שירה, שקול-נגינה יפה נתן לי אלהים. עשרים הקומות האמצעיות תספּר אתה, יצחק, דברים המבדחים את הדעת, שבקי אתה בבדיחות. ועשרים הקומות האחרונות תספּר אתה, יעקב, דברים המעציבים את הלב, שבעל מרה שחורה אתה כל ימיך.
 
הסכימו חבריו.
עשה אברהם את שלו ושר כל אותו הזמן שטיפסו ועלו עשרים הקומות הראשונות. עשה גם יצחק את שלו וסיפר דברי-בדיחה כשטיפסו ועלו עשרים הקומות האמצעיות. וכשהגיעו לעשרים הקומות העליונות, רמז אברהם ליעקב, שיעשה הוא את שלו ויתחיל לספר דברי-עצב. פתח יעקב ואמר:
 
חברים, אספר לכם דבר-עצב ראשון: שם למטה שכחתי את המפתח של חדרנו...

המפתח
© כל הזכויות שמורות
ז', אייר, תשע"א. 11.5.11
3. שלושהחברים והמעלית
מאת: אתי אסתר הדסה מ. נחמיה/דניאל 19/11/2011
התגלגלתי מצחוק
2. הסיפור ל-20 הקומות האמצעיות
מאת: דינה דנון-דאבוש 16/06/2011
בטח שכש"ירד" יעקב לאסוף את המפתח, יצחק המשיך לספר סיפורים מצחיקים גם בקומות העליונות, ביניהם הסיפור הזה... נקוה שאנחנו רק נשיר ונספר סיפורים מצחיקים, גם בקומות העליונות, או שנחליף את סדר המספרים... .
1. גירסאות דומות של הסיפור
מאת: יהודה עצבה 16/06/2011
חשוב לציין ולהדגיש כי הסיפור רווח בגירסאות שונות ובתרבויות אחרות והוא על גבול הבדיחה. שלד הסיפור וקו ההומור נשארים ומתאימים עצמם ללשון המדוברת ולשפות השונות. נשמח לקבל גירסה עתיקה או חדשה המוכרת לכם הגולשים.
 
|