שידוך מוצלח.

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מעשה בשדכן אחד שנזדמנו לו שני משודכים. אבי הכלה ואבי החתן ונכנסו לשיחה על ענייני החתונה והגיעו לתנאים.

אמר אבי הכלה: לי יש את הטלית של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אני אעמוד במאה שערים בכיכר השבת ואציע לעוברים והשבים ללבוש את הטלית קטן של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ומי שילבש ישלם עשרה שקלים. מי לא ירצה ללבוש את הטלית של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
 

אמר אבי החתן המחותן השני ואני יש לי בבית את השופר של הבעל שם טוב אעמוד גם במאה שערים ואציע לעוברים והשבים לתקוע בשופר של הבעל שם טוב. מי שירצה לתקוע ישלם עשרה שקלים ומי לא ירצה לתקוע בשופר של הבעל שם טוב?

אמר השדכן לשני המחותנים מצויין נראה שיש לנו שידוך אבל מה איתי מה עם דמי שדכנות.

אה, לזה אין בעייה אמר אבי החתן כשאנחנו נעמוד במאה שערים תבוא ותוכל לתקוע בשופר של הבעל שם טוב כמה שתרצה ללא תשלום וגם הוסיף המחותן השני תוכל ללבוש את הטלית קטן של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב כמה שתרצה.


הערה: סיפור זה שמעתי מידידי, הרב ישראל גליס. מספר סיפורים ירושלמי ומשתתף בתכנית הרדיו "הפרלמנט הירושלמי".


ציור: יהודה עצבה, צבעי מים.
© כל הזכויות שמורות
ב', כסלו, תשס"ח. 12.11. 07
 
|