חשבון פשוט

יהודי מבריסק עולה לרכבת הנוסעת לוורשה, מתיישב והרכבת מתחילה לנסוע. נכנס הכרטיסן לקרון והיהודי שואל אותו מה המרחק מבריסק לוורשה? - מאתיים מייל משיב הכרטיסן. - ומוורשה לבריסק? - אני לא מבין את השאלה, מסביר הכרטיסן וממשיך - אם מבריסק לוורשה מאתיים מייל, הרי מוורשה לבריסק גם מאתיים מייל.

 - איזה פלא? משיב לו היהודי.

 - מה הפלא? שואל הכרטסן בסקרנות.

 - אתם כנראה יש לכם חשבונות אחרים. אצלנו החשבון אחר לגמר: מפורים עד פסח חודש אחד ואילו מפסח עד פורים אחד עשר חודש.


© כל הזכויות שמורות

2. 0000
מאת: לא משנהההה 10/12/2009
תשובה חכמה של יהודי
1. רצר וקולע
מאת: נמרדי יוסף 25/01/2009
תשובה חכמה של יהודי
 
|