העגלון החלמאי

נכתב על ידי: אשר אלתר אבא אברהם דרויאנוב

מספר: יהודה עצבה:

נביא את סיפורו של דרויאנוב, האוצר בתוכו הומור עממי, מדמותו של הבלגולה בעיירה היהודית.


© כל הזכויות שמורות
ג', כסלו, תשע"ו. 15.11.15
 
|