בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

כוחו של סיפור

נכתב על ידי: מתוך ספר החסידות, שלב אחרון

לצפייה בסרטון כוחו של סיפור:

כשעמד עניין גבוה של פיקוח נפש לפני הבעל שם טוב , היה נוהג ללכת למקום מסוים ביער, להדליק את האש ולכוון מחשבותיו בתפילה, כך שאותו עניין שביקש קם והיה.

דור לאחר מכן, כשנתבקש המגיד ממיזריץ' לאותו עניין, הלך ליער ואמר: איננו יודעים את המקום ביער, אך יודעים אנו להדליק את האש ויודעים אנו את התפילה וצריך להיות די בכך. ואכן היה די בכך.


דור לאחר מכן, כשנתבקש רבי משה לייב מססוב, לאותו עניין של פיקוח נפש.

הלך ליער ואמר: איננו יודעים את המקום ביער, איננו יודעים להדליק את האש, אך יודעים אנו את התפילה וצריך להיות די בכך. וכן היה.

כשנתבקש רבי ישראל מרוזין, לאותו עניין של פיקוח נפש, ישב על כסא הזהב שבארמונו ואמר: איננו יודעים את המקום ביער, איננו יודעים להדליק את האש ואיננו יודעים את התפילה, אבל יודעים אנו את סיפור המעשה.

ומספרים שלא נפלה השפעתו של האחרון ממעשיהם של  שלושת הגדולים.

( גרשום שלום, החסידות שלב אחרון. סיפור טוב - זה כל הסיפור)

© כל הזכויות שמורות

2. תקווה וסבלנות
מאת: לנדסברגר עירית. 06/05/2022
דור בא, ודור הולך, מאז אבותיינו, רק מספרים כיום שהמשיח כבר בדרכו אליינו. נקווה שנזכה.
1. המדורה והתפילה
מאת: יהודה עצבה 26/12/2016
בחג החנוכה תשע"ז, קיבלתי מייל מאת המשורר יוסף עוזר ואביא אותו כאן במלואו בהקשר לסיפור החסידי, נראה לי שזהו המשכו הישיר של הסיפור המחבר את כולנו: כשהרגיש הבעש"ט שצרה עומדת לבוא על ישראל, נטל את מקלו, לבש את פרוות הכבשים הגסה, הלך ליער, והדליק אש לרגלי אלון, התפלל- ותפילתו נענתה. דור אחד אחריו היה צדיק שעדיין ידע גם את היער, וגם את האלון. הוא לבש גלימה שחורה וקרא: "אין אנו מסוגלים עוד להדליק את מדורת הבעש"ט, אך בכוחנו לומר אותה התפילה"- ותפילתו נענתה. דור עבר. אומרים שהרבי מסאסוב ביקש לפעול באותה הרוח. מה עשה? לבש חלוק משי חגיגי ופנה ליער. אך לא ידע כבר להדליק את אותה האש, ואין בכוחו לזכור את כוונת התפילה שאיחדה את היהודים. הוא היטיב את השטריימל לראשו וזכר את מקום עץ האלון. הוא התפלל והגזירה בוטלה. חלף דור נוסף. שמועה היא שרבי ישראל מרוז'ין התבקש לפעול למניעת הצרה הגדולה והאיומה. הוא התיישב על כיסאו המצופה זהב בארמונו המפואר, ואמר: "את היער כבר אינני מכיר. את האש ההיא, גם לא. גם התפילה נשכחה. ומקום האלון נשתכח. אבל את הסיפור שארע שם עדיין יודעים אנו לספר." שואה גדולה באה. אש גדולה שרפה את היהודים שהקימו בתי תפילה מיוחדים לסנדלרים, בתי תפילה נבדלים: לאומרי תהילים, בתי תפילה נבדלים שאליהם יכנסו אומרי משניות, בתי תפילה מעמדיים- רק לתלמידי חכמים. מאות אלפי עצי אלון נכרתו והוקמו מחנות השמדה. כסא מצופה זהב, פמוטים, כתר זהב משטנפשט, זרמו למרתפים סודיים באירופה. קרס האלון. כבה הסיפור.
 
קמה מדינת ישראל. אבא עלה מבגדד ונולדתי לעמק יזרעאל.

אבא אמר לי: אתה האש, אתה האלון, אתה התפילה, אתה הסיפור. לך והושעת את ישראל. ואבא חרש, זרע וקצר.
 
|