בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

הוי דן כול אדם לכף זכות.

מספרים על אחד הרבנים שהגיע עם חסידיו לאחת העיירות. החסידים נדהמו כאשר הבחינו וראו עגלון יהודי,  מתקן את העגלה הרתומה לסוסים, זאת כאשר התפילין עדיין לראשו ורצועות התפילין כרוכות בידו.  אמרו החסידים לרבם  - רבנו, מוטב ועינינו לא ראו את החוצפן הזה המחלל את הקודש בפרהסיא!

אמר הרב לחסידיו - אדרבא ואדרבא, אדם זה אוהב מאוד את התפילין. עד כדי כך, שקשה לו להיפרד מהם גם כשהוא עסוק בעינייני חולין.

הבינו החסידים שמוטב לחשוב רגע ולדון את האדם לכף זכות. לפני המחשבות הרעות. זאת כפי שעשה רבם האהוב.,
שם המספר: ג'ון


© כל הזכויות שמורות

1. לא סתם אחד הרבנים
מאת: בנימין 28/12/2008
כמדומני שקראתי את הסיפור הזה על ר' לוי יצחק מברדיטשוב
 
|