בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

מעשה הרבי הזללן

 אחד הרבנים התארח באחת השבתות בביתו של רב אחר. בשבת בבוקר, בשעת הקידוש הגישו לאורח את המנה הראשונה של הקוגל. האורח טעם מהקוגל וביקש מנה נוספת, וכשסיים לאכול אותה ביקש שוב מנה נוספת, וכן הלאה, וכך אכל לבדו את כל  הקוגל שהיה בסיר ולא השאיר מאומה לשאר האורחים. כל משתתפי הקידוש גינו את התנהגותו של הרבי האורח וכינו אותו בשם "הרבי הזללן". כינוי זה רדף את הרבי – האורח במשך כל ימיו. 

מדי פעם בפעם בקשו תלמידיו של הרבי  הזללן כי יסביר את התנהגותו באותה השבת בה אכל בעצמו את כל הקוגל, אך הוא סירב לבקשה והבטיח כי בבוא העת יספר לתלמידיו את האמת שמאחרי הסיפור. 

לאחר שנים רבות נפל הרבי הזללן למשכב, ומשהרגיש כי ימיו ספורים, קרא לבכיר תלמידיו וסיפר לו, כי באותה השבת אכל בעצמו את כל סיר הקוגל, כי לקוגל היה טעם של נפט, וכי הוא ידע כי אם הדבר יתגלה, יפטרו מיד את המבשלת היתומה שהכינה את הקוגל, לפיכך העדיף לאכול בעצמו את כל הקוגל, ולא  לחשוף ברבים את קלונה של המבשלת.

סיפר: ישראל גלעדי.


© כל הזכויות שמורות

3. שלום לכולם
מאת: ליאן 22/11/2020
סיפור מעניין
2. הרבי הזללן
מאת: שלום ללא תוכן 14/11/2012
1. הרב אציל הנפש
מאת: רבקה אביב 11/11/2010
לכל הדעות הרב ה"זללן" אציל נפש,מיוחד וטוב ליבו מוצא חן בעיני מאוד מאוד לא רצה לחשוף ברבים את קלונה של המבשלת וואי....וואי....וואי....היכן יש רבנים כמו הרב הזה??????????????
 
|