בחתונת בנו של הרב ישראל גליס.

גלגול שלג

נכתב על ידי: אשר אלתר אבא אברהם דרויאנוב

מספר: יהודה עצבה:

גירסת הסיפור המסופרת בקול היא גירסה ערוכה ללשון ימינו מתוך סיפור מס 650, מתוך הפרק חסידים ומתנגדים לספרו של אשר אלתר אבא אברהם דרויאנוב.
להלן הסיפור כפי שמופיע בספר הבדיחה והחידוד:

650 חסיד ריז’יני ספר לרבי ישראל על הסגופים המרובים והקשים, שהוא מסגף את עצמו:

אין הוא טועם שום משקה בעולם, חוץ ממים, מסמרים תקועים לו בסנדליו, “גילגול-שלג” הוא מקיים בכל יום, וכל יום הוא גם לוקה ארבעים.

זקף רבי ישראל אצבע כלפי החלון ואמר לו:

רואה אתה את זה שבחצר. אף הוא אינו טועם שום משקה בעולם, חוץ ממים, אף הוא מסמרים תקועים לו בסנדליו, אף הוא מקיים “גילגול-שלג” כל יום, אף הוא לוקה כל יום ארבעים וגם יותר מארבעים – ואף-על-פי-כן אינו אלא סוס?


הסוס. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
ז', שבט, תשע"ד. 8.1.14
 
|