תימני בירושלים. צלם: נרינסקי 1921

'אני תימני'

נכתב על ידי: בן משה הלוי ניסים

מספר: בן משה הלוי ניסים:


© כל הזכויות שמורות
כז', סיון, תשע"ג. 5.6.13
 
|