סיפורים נוספים:
תוצאות תאונת דרכים

נהיגה זהירה

נכתב על ידי: יהודה עצבה

מספרת: שקד פוריה:

סבא יהודה מביא בעזרת הנכדה שקד, את חשיבות הנהיגה הזהירה והימנעות משתיית משקאות משכרים בכלל ולפני נהיגה בפרט כהתנהגות מצילת חיים.

 


בקבוק אלכוהול
© כל הזכויות שמורות
מוצ"ש ט', טבת, תשע"ג 22.12.12
 
|