מכונת חישוב של פעם. צילום: יהודה עצבה

ידיעה טבעית – מפתח הקסמים של האדם.

נכתב על ידי: א.עצבר

אנו מביאים פרטים ראשונים על ספר חדש. ספר זה מתחיל בחקירת השפה האנושית, ומסתיים בחקר מבנה היקום.
חקירת השפה האנושית תגלה בהכרח 3 שפות.

1: שפה כללית המתאימה לכל אדם, והיא מבוססת על ידיעתו הטבעית של האדם.

2: שפה פרטית לכל אדם, שאמורה להציג את עולמו הפנימי הייחודי.

3: שפת הכמתנות, שהמלים שלה הם מספרים.

 

שפת הכמתנות מתאימה לחיים המעשיים, והיא גם מתאימה לתיאור מבנה היקום.

לכן, יש מהלך ישיר בין חקירת השפה האנושית, לחקר מבנה היקום.

 

הספר מכיל 3 מאמרים חדשניים.

המאמר ."שלושת השפות של האדם"  מציג חידוש בלשני..............................(1-57)

המאמר... "יקום פלאי שנוצר מאנרגיה וזמן פסיבי"  מציג חידוש פיזיקלי...... (58-86 )

המאמר..."תיאוריה פיזיקלית של קווים מתוחכמים" מציג חידוש  גיאומטרי.... (87-94)

 

החידוש הבלשני אומר:

התפקיד היחידי שצירוף של אותיות יכול למלא, הוא תפקיד של שם.

השאלה המתבקשת היא....שם של מה ?

על שאלה זו אי אפשר לענות עם צירופי אותיות אחרים, כי כל צירוף הוא רק שם.

וכאן בא הפתרון הבלתי צפוי ( המעשה ) שהוא לב ליבו של החידוש הבלשני.

 

החידוש הפיזיקלי אומר:

יש יקום  פלאי ומפתיע, הבא אחרי היקומים של ניוטון ואיינשטיין.

המושגים הבסיסיים ביקום הניוטוני הם חומר וכוח.

המושגים הבסיסיים ביקום האיינשטני הם חומר ואנרגיה.

המושגים הבסיסיים ביקום העצברי הם  זמן פסיבי ואנרגיה.

 

החידוש הגיאומטרי אומר:

נושא היחס בין היקף המעגל לקוטרו, הוא נושא פיזיקלי ולא נושא מתמטי.

החידוש הגיאומטרי כולל מכשיר מדידה חדשני, המציג מדידה שלא נערכה מעולם.

מדידה זו אמורה לגלות, כי פאי משתנה בין 3.1416  ל  3.164

 

הרעיונות שבספר זה התפתחו במשך כ 30 שנים, כאשר במשך 10 השנים האחרונות, הם הופיעו כמאמרים באינטרנט, בפורומים של מדע, מתמטיקה, ופיזיקה.

 

מאמרים אלו הופיעו עם שם המשתמש שלי  א.עצבר  ( aetzbar )

 

הרעיונות במאמרים האלה, הבשילו בקצב שלהם.

רעיונות הבלשנות והזמן הפסיבי, הם האחרונים שהבשילו.

הניסיון לימד אותי להחזיק בכלל...."המאמר האחרון הוא שקובע".   והיות שתמיד יש מקום "למאמר אחרון" , אז תמיד יש מקום לתיקון ושיפור, והחדשנות לא תסתיים לעולם.

רעיון ישן נושן שקינן בי, הוא רעיון פאי המשתנה.  היה לי בטחון מלא בנכונות רעיון זה, אבל הוכחת הרעיון – נראתה לי כמשימה בלתי אפשרית.

בסופו של דבר, ולאחר שנים רבות הופיע הפתרון, והוא הוצג במאמר:

מעגלים – תיאוריה חדשה של פאיים ייחודיים.

אבל גם זה לא היה "המאמר האחרון".
המאמר "האחרון" ( ? ) בנושא פאי המשתנה מצורף כאן, והוא נושא השם

תיאוריה פיזיקלית של קווים מתוחכמים.

 

רעיון פאי המשתנה "הולך איתי בדרך, כבר למעלה מ 30 שנים"

  

חדוות הגילוי היא התמורה הנפלאה של ההולכים בדרך חדשה וקשה, ולא הייתי עובר את הדרך הזו, בלי תמיכתם ואהבתם של אשתי ובתי.
נשמח לשמוע מי מבין הגולשים באתר יהיה מעוניין לעיין בספר השלם.
 

 
 
Avinoam Atzaba (Aetzbar)
 

הגלובוסאן: המצאה פרי פיתוח של כותב המאמר. צילום: יהודה עצבה
© כל הזכויות שמורות
י"א שבט, תשע"ז. 7.2.17
 
|