סיפורים נוספים:


המספר והרושם חיים מזר

עמוד הבית » סיפורים » תחום כתיבה ומחקר » תיקיית חיים מזר

תיקיית חיים מזר

בתיקייה זו נביא את סיפוריו וכתיבתו של חיים מזר שהוא בין שאר עיסוקיו הרבים עורך לשוני של ספרות טכנית וכעורך של ספרות אקדמית.
קובץ מס' 45הפעם אנו מביאים קובץ סיפורים שנכתב בתקופת החלמתו של המספר חיים מזר. נאחל לו בריאות והצלחה רבה בהמשך דרכו.
תיאטרוןהמספ, והמשורר חיים מזר מביא בפנינו את שירו המיוחד והמתומצת 'תיאטרון' המקפל בתוכו את תיאטרון חיינו.
מקבץ שאלות ותשובותהסופר והמתעד חיים מזר מציין בפנינו כי כתב  השבוע  את המקבץ במכה אחת. מכיון שהן מתמקדות בעיקר במקרא קרא להן מקבץ שו"ת - שאלות  ותשובות.  שאלות אלה גם הן אבסורדיות ובגלל תוכנן הן נושאות אופי אנאכרוניסטי.  
שני סיפוריםאנו מביאים כאן שני סיפורים נוספים שהגיעו אלינו, פרי עטו של המספר, המתעד והסופר חיים מזר. מעניינים הקוים המשותפים בין שני הסיפורים.
מקבץ שאלות אבסורדיותהמספר והסופר חיים מזר מביא בפנינו סדרת סיפורים קצרצרים בצורת שאלות אבסורדיות. מקוה שניהנה כולנו מהן ומחוש ההומור המסתתר בהן.
קובץ מס' 40אנו זוכים לשבץ את תיקיית הסיפורים הארבעים, למספר ולמתעד חיים מזר. אין ספק שבכך הוא חושף בפנינו אוצר בלום וייחודי של סיפורים קצרים ואנו מודים לו על כך.
קובץ 39גם כאן אנו שמחים לשלב את תיקיית הסיפורים הקצרים המהווים פסיפס מרהיב ו'נוגעים' במגוון נושאים מרתק.
קובץ 38אוסף הסיפורים הקצרים של המחבר והרושם חיים מזר הולך וגדל ואנו זוכים לשבץ כאן בתיקיית הסיפורים שלו את הקובץ ה - 38.
קובץ 37המספר והרושם חיים מזר מעשיר אותנו באוסף נוסף של סיפוריו המגוונים והפעם אנו זוכים להגיע לקובץ ה - 37 של המחבר.
קובץ 36גם בקובץ זה ממשיך המספר והסופר חיים מזר את מסורת הכתיבה התמציתית והמפתיעה שלו. אין ספק שכתיבתו מפלסת דרך ייחודית בעולם הסיפורים הקצרצרים.
קובץ מס' 35 ביוגרפיה של שועלבשונה מכל קבצי הסיפורים עד כה, מעניק לנו הכותב והרושם חיים מזר הפעם תשורה ייחודית מעולם השירה. בין בתי השיר אנו חשים את חכמת החיים ממשלי קרילוב. אגב כדאי להתייחס לתאריכים המשתנים במהלך היצירה.
קובץ סיפורים מס' 34הקובץ ה -34 מסיפורי הרושם והמספר חיים מזר ממחיש את העושר הסיפורי הרב הצפון בהם. אנו משלבים את המגוון הרחב והמיוחד של הרושם להנאת הגולשים.
קובץ מס' 33הרושם והמספר חיים מזר מביא לנו עוד אסופת סיפורים מגוונת ומרתקת בסגנון הכתיבה והסיפור המייחדים אותו. סיפורים עם חשיבה וייחודם בתמציתיות שבהם.
קובץ 32אנו משלבים הפעם את הקובץ ה - 32 של פסיפס הסיפורים של הסופר והמספר חיים מזר. זאת להנאתכם.
קובץ מס' 31גם הפעם אנו קוראים את סיפוריו המגוונים של הסופר, המספר והמתעד חיים מזר. אכן הם משמשים וישמשו ודאי כר נרחב לחוקרי הז'אנר של הסיפור הקצר.
קובץ מס' 30לשמחתינו אנו משבצים הפעם את הקובץ ה- 30 של הכותב והמספר חיים מזר.
קובץ סיפורים מס' 29אנו שמחים לשבץ את קובץ הסיפורים הנוסף שנשלח אלינו על ידי הסופר והמספר חיים מזר. גם כאן הסיפורים שייכים לסוגת מיוחדת ומפתיעים בדרך הסיפורית שלהם.
קובץ מס' 28המספר והסופר מביא לנו הפעם אסופת סיפורים 'טריה מהתנור' כהגדרתו. הפעם תאריכי כתיבת הסיפורים הם עכשוויים. מעניין לעשות השוואה פעם ולבחון מה העסיק את המספר בתאריכים שונים ומדוע נכתבו הסיפורים בזמנים אלו.
קובץ מס' 27הסופר והמספר חיים מזר מעשיר אותנו בעוד מקבץ סיפורים מגוון ומרתק. בעלי חיים, חוכמה, מתמטיקה ושאלות קלות ומעמיקות כאחד, כל אלה באים בפסיפס הקסום של סיפוריו.
קובץ מס' 26גם קובץ סיפוריו ה - 26 של הסופר והמספר חיים מזר מפתיע בחדשנותו ובעוצמת הדמיון והחשיבה שבו. אין ספק שכל יחידה סיפורית יכולה להזין צוות מוחות שלם על מנת להתמודד בשאלה למה התכוון המשורר. במקרה שלנו מספר ...
קובץ מס' 25המספר והרושם מביא לנו בתיקייה זו אוצר נוסף של סיפורים המצטרף לעושר סיפוריו הקצרים באתר הסיפורים שלנו. אין ספק שסיפוריו הם ייחודיים בסגנונם ובעושר הנושאים שהם נוגעים בהם.
קובץ מס' 24תיקייה זו מצטרפת לעושר הסיפורי המיוחד של הרושם והמספר חיים מזר. גם כאן אנו מופתעים מהזווית הייחודית בה נוקט המחבר בסיפוריו הקצרים הללו.
קובץ סיפורים 23כדרכנו אנו משלבים את הקובץ ה - 23 של סיפורי המספר חיים מזר. שוב נדגיש את העושר והגיוון בסיפוריו ואת 'טביעת האצבע' הסגנונית המאפיינת דרך סיפור זו.
קובץ סיפורים 22גם כאן אנו זוכים לקבל בקובץ זה פסיפס סיפורים קצרצרים ומגוונים ביותר. כתיבה זו מאפיינת את הסופר והמספר חיים מזר. סיפוריו מביאים עמם תובנות חדשות בעולם הסיפור.
קובץ סיפורים 21הפעם אנו משלבים שני סיפורים בלבד בקובץ זה. יש לציין כי הסיפורים הם ארוכים מהרגיל שלא כמו מרבית סיפוריו של המספר חיים מזר שהם קצרצרים. הפעם זו אסופה שונה גם בסגנון.
קובץ סיפורים 20המספר חיים מזר מביא לנו בקובץ זה כהרגלו מגוון מרתק מעולם אחר של סיפורים קצרצרים, מעוררים למחשבה.
תיקייה מס' 19אף תיקייה זו מגוונת ביותר. סיפורים מתחומי עניין שונים משולבים בתיקייה זו להנאת הגולשים.
תיקייה מס' 18גם הפעם אנו מקבלים קובץ סיפורים מגוון ביותר, הן בתכנים והן ב'משקל' הסיפור. בקובץ זה נראה לנו קיים אולי הסיפור הארוך ביותר מול הקצר ביותר. סיפורי מכונות, ציפורי שיר וסיפורי חישובים מתמטיים זה לצד זה.
קובץ סיפורים 17קובץ סיפורים קצרים זה מצטרף לעושר הסיפורים שנשלח על ידי המספר חיים מזר. גם כאן הדמיון, ההומור והחשיבה מסתתרים ברבים מהסיפורים.
קובץ סיפורים 16על פי מיטב המסורת של קבצי הסיפורים שנכתבו על ידי המספר חיים מזר, גם כאן התערובת היא מפתיעה ומגוונת.
קובץ סיפורים 15הפעם אנו משבצים את קובץ הסיפורים ה 15 של הרושם והמספר חיים מזר. קובץ זה מצטרף לעושר הקבצים באתר הסיפורים שלנו המשקפים את סגנון הסיפורים המיוחד.
קובץ סיפורים 14כבכל קבצי הסיפורים של המספר והרושם חיים מזר, גם כאן אנו מוצאים גיוון של סיפורים קצרצרים המעוררים למחשבה תוך חיוך.
קובץ סיפורים 13קובץ זה מצטרף לאסופת הסיפורים העשירה שנשלחה אלינו על ידי המספר חיים מזר. המאפיין את כתיבתו היא תמציתית ומעוררת למחשבה. שי בסיפוריו הומור וחכמה כאחד. קריאה מהנה.
קובץ סיפורים 12אנו משלבים קובץ סיפורים נוסף מבית היוצר של המספר והיוצר חיים מזר. קובץ זה מצטרף לקולאז' הסיפורים העשיר של חיים מזר. קריאה מהנה.
קובץ סיפורים 11אנו זוכים לקבל פרי סיפורים קצרצרים מאת המחבר חיים מזר והפעם הם רעננים משנה זו, כך לפחות על התארוך שלהם. נאחל לכם קריאה מהנה ומאתגרת.
קובץ סיפורים מס' 4גם הפעם אנו נחשפים לעושר ולדמיון המתומצת בסיפוריו של המספר חיים מזר. הומור ומשחקי לשון משמשים בסיפוריו בעירבוביה עם מוטיבים רבים אחרים.
קובץ סיפורים מס' 3המספר חיים מזר מביא בפנינו אוסף קצרצר של סיפורים קצרצרים המכילים עולם ומלואו. הומור, חכמה, חופש ורגש ממלאים את סיפוריו.
קובץ סיפורים עשיריאנו משבצים בשמחה את קובץ סיפוריו העשירי של הסופר חיים מזר. אין ספק שהכתיבה הייחודית והמתומצתת הזו מלאת ההומור כובשת וחיננית.
קובץ סיפורים מס' 9הסופר חיים מזר מביא לנו הפעם את קובץ הסיפורים התשיעי. סיפוריו קצרים ושנונים. סגנות הכתיבה מפתיע ואוצר בתוכו, הומור וחכמה כאחד, לא פעם אנו מוצאים עצמנו מנסים לפענח את הצופן הטמון בהם. על נושא אחד לא יכ...
קובץ סיפורים מס' 8שוב נצרף קובץ סיפורים נוסף לתיקיית הסיפורים הקצרצרים האופייניים לכתיבתו של הסופר חיים מזר. אגב בכתיבתו כדאי לשים לב לתיעוד תאריך הכתיבה.
קובץ סיפורים מס' 7אנו שמחים לצרף כאן את הקובץ השביעי של הסיפורים הקצרצרים האופייניים לכתיבתו של המתעד והרושם חיים מזר.
קובץ סיפורים קצרים מס' 6אנו מביאים מקבץ נוסף של סיפורים קצרצרים את הסופר והמתעד חיים מזר.
קובץ סיפורים קצרים מס' 5אנו משבצים כאן קובץ סיפורים קצרצרים המאפיינים את כתיבתו של חיים מזר. יש לשים לב לתאריכי שכתוב הסיפורים.
סיפורים לשבתאנו משאירים בידי הקורא את ההחלטה לגבי הזיקה בין שמות הסיפורים לכותרת הראשית 'סיפורים לשבת' נשמח להתייחסות הגולשים.
סיפורים מתמטיים עם הגיון עקוםחיים מזר B.A במדעי המדינה וסוציולוגיה, עורך לשוני. כ-400 פרסומים במגוון רחב של נושאים, מעיד על עצמו שכתב מאות סיפורי נונסאנס. חלק מהם מצויי באתר הידען. מביא לפנינו כאן מחרוזת של סיפורים קצרצרים. עור...
 
|