המספר והרושם חיים מזר

קובץ מס' 35 ביוגרפיה של שועל

נכתב על ידי: חיים מזר

ביוגרפיה של שועל – חיים מזר
מחיאות כפיים מרוממות שמחה
לא תמיד נשמעות קריאות מחאה.
שועלים מחכים להזדמנות ראשונה
להקציף שפתיים בתאווה נושנה

עכברים מדשדשים בלחש
בגיל מדובבים לב של כחש.
חוק ורע אין לו לשועל
גם עכבר ידיד, מורווה בכוס של רעל.

שועל קטן נהיה גדול
בקול רינה יצא לו במחול.
תרנגולות הרבה טרף
מאוויים כמוסים עדיין לא חשף.                                    1.5.1976

מאוויים כמוסים עדיין לא חשף
בליבו הוא חושב להיות אשף.
סיפורים יפים יספר לכל חי ועץ
כי כולם הם כלי משחית וחץ.

אריות ופילים לו מאמינים
חגבים ונמלים אמרותיו משננים.
עצים ויערות נותנים לו בית מסתור
בעיני כולם הוא מין גיבור.

 

מצוותיו חיש מהר מיושמות
בשם שועל נעשים שמות.
נהרות היו לוואדיות
עמקי ברכה נשאו דמעות.                                             2.5.1976

עמקי ברכה נשאו דמעות
ללא רחם בוערות הסערות.
ציפורים אונסו להשיר את כנפיהן
פרפרים שכחו ריקודיהם.

שועל קטן נהיה גדול
מחשבותיו מי ייטול.
שועלים הרבה מתקוטטים
אחד את רעהו הם שוחטים.

חגב קטן אסף לו ידידים
מאסו כולם בעבדים.
תוכניות רבות נם תכננו
פקודות יום והוראות הם שיננו.

פקודות יום והוראות הם שיננו
שועל ועוזרי שועל אזהרות לשמוע מיאנו.
שועל גדול חגב קטן מתמודדים
צבא גדול צבא קטן מתגודדים.

 


תימרות עשן מעלה מיתמרים
שועל גדול חגב קטן אחד אחד על משנהו מערימים.
עושר עושק משדדים מערכות
שועל גדול נמק במשתאות.

שועל גדול היה ומת
חלומות אלפי שנים כרעו בבוא העת.
מחיאות כפיים מרוממות שמחה
שועל חדש צוחק לו חה-חה-חה.                                3.5.1976


 


תרנגולות שנטרפו
© כל הזכויות שמורות
ו' חשון, תשע"ד. 10.10.13
 
|