קובץ סיפורים מס' 7

נכתב על ידי: חיים מזר

מס. 7 -חיים מזר
                        דואר
על אדן החלון הופיעה ציפור ובמקורה מכתב. הדייר שאליו הופנה המכתב פתח את המעטפה ומתוכה קפץ החוצה ענן זעיר רווי הוד והדר. ריחף , ריחף מסביב עד שהתכרבל בפינה וייבב בבכי. הדייר נטל מגב וסמרטוט וניקה את הרצפה. הציפור הציעה לו עוד מכתב. גם מעטפה זו הוא פתח ומתוכה קפצה סופת ברקים. הדייר חטף מכת חשמל. לא נעים. הפעם למד דיירנו לקח מר. בפעם הבאה כשיגיע אליו הדואר . הוא ינתק קודם את זרם החשמל ויחבוש את ידיו בכפפות גומי.
2.3.1989
               חכמים
הנוף פשוט היה משגע. כל מי שצפה בנוף המשגע השתגע ואושפז בבית המשוגעים. אתם יודעים אילו תמונות היו תלויות בחדרי בית המשוגעים? נכון, צדקתם. תמונות נוף משגעות. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מי אומר שהם בכלל חכמים?
28.5.1989
            ולס
שני זוגות ידיים נעים בקלילות בין קלידי הפסנתר. הצלילים הבוקעים ממנו זורמים בנינוחות לכל אשר תישאם הרוח ומגיעים לאוזניו של רועה צאן הנוהג בעדרו. כשהוא רוכב על סוסו. גם הסוס הגיב וזיהה את הנעימה. זאת היתה "הדנובה הכחולה" ולראות אותו רוקד ולס היה מחזה לא רגיל. עוד יותר יוצא דופן היה לשמוע את הרועה צועק "דיו" בקצב של שלוש קדימה ושלוש אחורה.
27.6.1989
                     פרש
פסל הפרש וסוסו ניצב היה במרכז העיר זה מאות בשנים. באחד הימים הבחינו העוברים ושבים כי הפרש איננו. על סוסו. ראו אותו מסתובב סחור סחור בין הרחובות. כששאלוהו למה אינו יושב על סוסו, תשובתו היתה כי הוא מחפש שירותים.
26.5.1992
                 שמיכה
השמיכה טוענת שצריך שניים לטנגו. האם היא מתכוונת לכרית או לציפית?.
31.12.2003
             חדק
איך פילים מברכים אחד את השני? הם לוחצים חדק.
22.7.2008

© כל הזכויות שמורות
כב', אדר, תשע"ג. 4.3.13
 
|