המספר והרושם חיים מזר

מקבץ שאלות ותשובות

נכתב על ידי: חיים מזר


                                       אוטוביוגרפיה
סיפור אחד סיפר לסיפור שני איך כתבו אותו ולכך קוראים אוטוביוגרפיה. סיפור שני לא נשאר חייב וסיפר לו את האוטוביוגרפיה שלו. משעמם לא היה.
24.6.2014
                                  שאלה
כמה נובלות יש ברומן? נשאל את הבלדה
24.6.2014
                               סולם
מה עושים עם סולם חבלים? מוציאים את יוסף מהבור.
24.6.2014
                              יריחו
מה עובי החומות של יריחו? נשאל את התוקעים בחצוצרות
24.6.2014
                            עמודי שמשון
שמשון עמד בתווך בין שני עמודים. היכן היה עומד כאשר יש בפניו חמישה עמודים? צריך לבדוק את שקול הכוחות.
24.6.2014
                               אטלס
מספרים שהאל אטלס החזיק את על כתפיו את כדור הארץ. האם הוא  לבש חגורה כדי להימנע מהרניה? רק כדור הארץ יודע.
24.6.2014
                              כינור
כמה מיתרים היו בכינור של דוד ? צריך לשאול את סטרדיוואריוס.
24.6.2014
                        מלמד הבקר
האם את  אורכו של מלמד הבקר של  שמגר בן ענת מודדים במטרים או באינטש'ים?  מה זה חשוב.
24.6.2014
                            סיסרא
האם החלב אותו נתנה יעל אשת חבר הקיני לסיסרא היה מפוסטר? צריך לשאול את תנובה.
24.6.2014
                          ספינות
באילו ספינות השתמש מלך צור כאשר העביר לשלמה המלך את ארזי הלבנון כדי לבנות את בית המקדש ? בספינות של צים. הוצאות ההובלה היו על חשבונו.
24.6.2014
                         פונטים
באיזה פונט השתמש ברוך בן נריה כאשר כתב את נבואותיו של ירמיהו? צריך לשאול אותו.
24.6.2014
                         חמורבי
חמורבי, לאחר שכתב את קודקס החוקים שלו, האם הצטרף ללשכת עורכי הדין? צריך לבדוק בארכיון של הלשכה.
 24.6.2014
                      שופטי ישראל
השופטים בתקופת ההתנחלות, האם שפטו בבית השלום או במחוזי? קרוב לוודאי שהם ישבו בעליון.
24.6.2014
                                 נפטון
על פי המיתולוגיה היוונית נפטון היה  אל הים?  מה היה אחוז המליחות של כל הימים שהיה   ממונה עליהם? תלוי אם זה היה מלח שולחן.
24.6.2014
 

 


סולם
© כל הזכויות שמורות
כה' תמוז, תשע"ד. 23.7.14
 
|